Kako prijaviti sajt na Google pretraživač

5346
Kako prijaviti sajt na google

Napravili ste sajt ali vas nema nigde na Google pretraživaču. Šta god da ukucate pa čak i naziv vašeg domena vi ne izlazite u pretragama na Googlu.

Pre nego što uronimo u prijavu sajta na Google uverite se da nema nikakvih smetnji da Google može normalno da pregleda vaš sajt.

Ono što prvo treba da uradite jeste da ukoliko ste sajt pravili na wordpress platformi ulogujete se na dashboard od sajta i idete na opciju Podešavanja > Čitanje

Obeshrabri pretraživač
Podešavanja > Čitanje

Ova opcija mora biti deaktivirana.

Takođe uverite se da u fajlu robots.txt ne postoji zabrana pretraživačima da pretražuju vaš sajt. Da bi pogledali taj fajl kucajte www.vašdomen.rs/robots.txt

Ukoliko ovako izgleda vaš robots.txt morate se ulogovati na vaš cpanel ući u fajlove vašeg sajta i obrisati slobodno fajl robots.txt.

Kada smo se uverili da nema nikakvih smetnji možemo da pristupimo prijavljivanju na Google pretraživač.

Google search console

Prijavljivanje na Google pretraživač se vrši preko Google search console (GSC).

Izaberite opciju Add a Property

Unesite pun naziv vašeg sajta zajedno sa www ukoliko ga ima i da li je https ili http i klinite na dugme Add.

Kliknite na plavi link this HTML verification file. Time ćete preuzeti fajl koji je potrebno uneti u root folder vašeg sajta.

Ulogujte se u cpanel vašeg sajta, idite na File manager. Sajt se obično nalazi u folderu koji se zove Public_html i to je root folder. Nailazili smo i na cpanel-e koji u folderu Public_html imaju folder koji se zove kao vaš domen. U tom slučaju uđite u taj folder jer se tu nalaze svi fajlovi vašeg sjata i to je onda root folder vašeg sajta. Unutar tog foldera potrebno je klikom na dugme Upload uneti fajl koji ste malo čas skinuli.

Kada se upload završio vratite se na Google search console otkačite polje I’m not a robot i kliknite na dugme Verify.

Ako ste uneli dobro Google-ov fajl pisaće vam zelenim slovima da je verifikacija uspešno završena.

Potrebno je do nekoliko dana da vas Google indexira.