IZRADA LOGOA I LOGOTIPA

Logo – najmanja stvar po veličini, a najbitnija po značenju. Logo predstavlja vizuelni identitet Vašeg biznisa. Pomoću njega ćete postati prepoznatljivi.

Budući da je ovo vrlo važan deo u funkcionisanju Vašeg biznisa kojeg ne treba menjati, treba u samom startu definisati izgled logoa,  njegovo simbolično značenje, izbor boja ka i njegovu primenu.

Izrada logoa treba da poveže tri stvari:

  • potrebe klijenata
  • praćenje novih mogućnosti
  • realnog kreiranja

Logo može da sadrži:

  • slova
  • znakove
  • njihovu kombinaciju

Tokom kreiranja logoa, naši dizajneri se oslanjaju na reči kojima prenose poruku, njegov izgled, boje mešaju sa samim smislom Vašeg biznisa, i samim tim upotpunjujući njegovu vizuelnu privlačnost.

Naši dizajneri obično koriste kombinaciju slova i znakova trudeći se da vaš biznis, Vašu firmu povežu sa grupacijom kojoj su proizvodi namenjeni.

Logo treba da prezentuje Vašu firmu, ali ne može nikako predstavljati sve proizvode i sve usluge koje Vaša firma nudi. Stoga je važno konsultovati se sa dizajnerom oko izrade logoa kako bi se pronašla srž u jednom logou i obuhvatio što veći spektar vaše delatnosti.

DIGITAL CIRCLE agencija je poznat po jedinstvenoj izradi logoa gde svaki logo za sobom nosi neku novu priču koja opisuje brend i približava ga korisnicima.

Naši klijenti su zadovoljni čitavim timom grafičkog dizajna, i konstantno obnavljaju saradnju, razvijajući nove ideje za biznis i poslovanje.