Za slaganje boja kažu da je čarobni štapić web dizajnera.

Slaganje boja je, zapravo, najvažniji element u teoriji boja, a dizajniranje s bojama je sigurno najteži oblik dizajna. Jer, na kraju, sve se svodi na vlastitu procenu i gledanje na boje. Da stvar bude teža, na raspolaganju su vam bezbrojne kombinacije boja. Pa se vi odlučite za onu pravu.

Svrha upotrebe boja u dizajnu

U dizajnu boje se koriste za:

 • Povećanje pažnje
 • Stvaranje potrebne atmosfere i dinamike
 • brzu identifikaciju
 • ostvarenje dobrih kontakata i asocijacija, pa i emotivne reakcije

Koliko boja postaviti na web stranicu

Na ovo pitanje nema jednostavnog odgovora, ali opšte je poznato da je previše boja daleko veći rizik za neukus, nego što je to premalo boja.

Ako web stranica sadrži previše boja izgledaće pretrpano i prešareno što posetitelju otežava potragu za željenom informacijom. Takođe, previše boja, dovodi do bržeg zamaranja očiju.

S druge strane, ako koristimo premalo boja, rizikujemo da stranice budu dosadne, mada to nije uvek tako.

Opšte prihvaćeno pravilo je korišćenje tri boje

 1. Osnovna boja: Ovo je glavna boja web stranice. Ona zauzima veći deo površine i daje osnovni ton celom dizajnu.
 2. Pomoćna boja: To je druga boja na stranici i služi kao podrška osnovnoj boji. Najčešće je vrlo bliska osnovnoj boji.
 3. Boja isticanja: To je boja koja služi za isticanje određenih delova stranice. Obično je to boja koja ima veliki kontrast u odnosu na osnovnu i pomoćnu boju i zbog toga se treba umereno koristiti. U većini slučajeva to je komplementarna ili razdvojeno-komplementarna boja prema osnovnoj boji.

Boje se dele na:

 • Tople (crvena, žuta i narandžasta)
 • Hladne (plava, zelena i ljubičasta)

Tople boje pozivaju na akciju, uzbuđuju nas ili iritiraju, dok hladne deluju prozračno i opuštaju nas.

Slaganje i kontrasti boja

Komplementarne boje su one boje koje u krugu boja leže jedna nasuprot drugoj. Svakoj osnovnoj boji je komplementarna odgovarajuća sekundarna boja u krugu.

Tako dobijamo kompletarne parove:

 • Crvena i zelena
 • Plava i narandžasta
 • Žuta i ljubičasta

Postoje pravila komplementarnih odnosa, a to su:

 • pravilo komplementarnih boja kojim se tvrdi da svaka osnovna boja koju primamo u našoj svesti izaziva potrebu za odgovarjućim komplementarnim parom
 • pravilo istovremenog kontrasta boja po kojem svaka komplementarna boja ističe jedna drugu u istoj meri i istom snagom

Dejstvo boje

Ustanovljeno je da je najvidjivija boja po danu žuta ili narandžasta, a u mraku zelena ili plava. Sve boje na svetlosti deluju žuće nego što jesu, a u tami ljubičastije. Boje izazivaju i međusobni uticaj jedna na drugu.

Istraživanja su takođe pokazala da postoje boje koje više izazivaju pažnju posmatrača. Pomoću specijalnih aparata za merenje dužine trajanja pogleda i pažnje obavljena su testiranja i pokazalo se da sledeće boje izazivaju sledeću pažnju:

narandžasta – 21,4%;
crvena – 17%,
plava – 13,4%,
crna 13%,
zelena 12,6%,
žuta 12%,
siva 7%,
ljubičasta 5,5%.

Kombinacije boja mogu proći neopaženo kada su prijatne, ali ponekad mogu i da budu dramatično odbijajuće. Vizuelni balans i harmonija su ono čemu težimo u kompoziciji a postiže se vizuelnim kontrastima koji postoje u kombinacijama boja.

Koristeći krug boja kao osnovu, lako možemo uočiti veze između boja i na osnovu toga napraviti uspešne i prijatne kombinacije.

Pozovite nas!