KORPORATIVNI IDENTITET

Za bilo koji biznis (kompaniju, firmu, agenciju) modernog sveta, važno je izdvojiti se iz mase sličnih biznisa i stvoriti sopstveno ime, identitet koji će biti uticajan.

KORPORATIVNI IDENTITET

Za bilo koji biznis (kompaniju, firmu, agenciju) modernog sveta, važno je izdvojiti se iz mase sličnih biznisa i stvoriti sopstveno ime, identitet koji će biti uticajan.

Zašto je bitan korporativni identitet

Tome služi korporativni identitet koji označava grafički prikaz same firme i koji će je predstavljati na tržištu, pored mora sličnih firmi.

Odgovor na pitanje zašto je bitno stvoriti korporativni identitet, glasio bi: ”zato što je važno izdvojiti firmu na tržištu jer je konkurencija nezasita i pratiće vas u stopu, otkrivajući sve vaše prednosti i mane.

Šta je sve deo korporativnog identiteta firme?

Od velike je važnosti stvoriti jak korporativni identitet jer će Vas to, pored kvaliteta proizvoda i usluge koju nudite, na najbolji način prikazati, a u tom procesu ćete i stvoriti dobar imidž firme u poslovnom svetu. Kod logotipa je najbitnije osmisliti čitav koncept, potrebno je obratiti pažnju na boje koje su deo logotipa. Preporučuje se da se mešaju dve do tri boje, od kojih bi jedna bila osnova, a druge dve bi stvarale harmoniju.

Cena logotipa se formira u zavisnosti od mnogih faktora. Prvi bi se odnosio na to koliko je zahtev klijenta složen, drugi bi bio u vezi sa brojem elemenata u okviru logotipa, treći bio bio vezan za sva dostupna/nedostupna sredstva.

DIGITAL CIRCLE će formirati cenu nakon konsultacije sa vama, spremni smo na sve dogovore i učinićemo da Vaš biznis zaživi na lokalu, a i šire.